Kutatási témák, bővebb

Kutatási témák

 

 

 

Építőmérnöki szakirány

 

 

 

 

 

 

Informatikai szakirány

 

 

Heckenast Tamás

Témavezető: Dr. Gáspár Csaba (Síkné dr. Lányi Cecília VE)

Cím: Tér-időbeli dinamikus rendszerek tulajdonságainak grafikus megjelenítése döntéstámogatási céllal

Összefoglaló:

Nagy méretű, komplex, térben elosztott, több konkurrens működésű komponensböl álló rendszerek esetén is előfordul, hogy a rendszer felügyeletét, vezérlését még mindig humán döntéshozók végzik. A kutatás célja valamilyen speciális folyamatközeli döntéstámogatásra használható információ-vizualizálási megoldás kidolgozása, valamint az alkalmazott vizualizálási transzformáció elméleti hátterének (folyamat és esemény modell illetve a vizuális objektumok összefüggéseinek) vizsgálata.

Publikációk

 

 

 

Kovács Katalin

Témavezető: Dr. Jávor András

Cím: Esemény-felismerés és hibadiagnosztika transzport folyamatok leírására

Összefoglaló:

A doktori program olyan mesterséges intelligenciát alkalmazó diszkrét szimulációs metodikákra terjed ki, melyeknél a problémák modell rekonstrukcióval történő identifikáció segítségével kerülnek megoldásra. A lehetséges alkalmazási területek ún. „soft” rendszerek vizsgálata, így pl. a közlekedés, gazdaság, régiófejlesztés.

Publikációk

 

Közlekedési szakirány

 

Bátori Zoltán

Témavezető: Dr. Hartványi Tamás

Cím: Az ellátási láncok elemzésének és optimalizálásának módszerei

Összefoglaló:

Minden ellátási lánc számos érintett aktivitását és interakcióját foglalja magában. Általában ezen érintettek mindegyike képes zavartalan szituációban a helyi szinten optimális döntések meghozatalára. Sajnos azonban e döntések többsége általában számos bizonytalansági tényezőt hordoz magában. A kutatás célja azon módszerek és eszközök bemutatása – úgy mint például a fuzzy logika vagy a szimulációs eljárások –, amelyek alkalmasak az ellátási láncokkal kapcsolatos bizonytalan döntési problémák kezelésére.

 

 

Horváth Richárd

Témavezető: Dr. Prileszky István

Cím: Közlekedési hálózatok térbeli időbeli vizsgálata

Összefoglaló:

A téma közforgalmú közlekedési hálózatok összehasonlító vizsgálatával foglalkozik. Összegyűjti azokat a jellemzőket, amelyek segítségével az összehasonlítás, objektív módon lehetséges. A kialakítandó értékelési rendszer algoritmizálható, így informatikai eszközökkel is jól kezelhető.

Publikációk

 

Mocsári Tibor

Témavezető: Dr. Holló Péter

Cím: A járművezetők sebességválasztására ható tényezők vizsgálata adatbázisok (közút paraméterei, időjárási viszonyok, forgalmi-, és sebességadatok, személysérüléses közlekedési balesetek) együttes elemzésével

Összefoglaló:

A közlekedésbiztonságot meghatározó egyik legfontosabb paraméter a járművek sebessége. 2004-ben hazánkban a közutak lakott területen kívüli szakaszain bekövetkezett személysérüléses balesetek 44%-ának (lakott területen belül 19%-ának) volt oka a sebesség nem megfelelő megválasztása. A közlekedési balesetek száma, súlyossága és a járművek sebessége közötti összefüggés régóta ismert. Kevés információ áll azonban rendelkezésre arról, hogy hazánkban a járművezetők sebességválasztására mely tényezők hatnak leginkább, hogyan számszerűsíthető e tényezők hatása. A kutatás célkitűzése egy olyan modell megalkotása, amely alkalmas annak elemzésére, hogy a különböző tényezők (bemeneti paraméterek), hogyan hatnak a járművezetők sebességválasztására.

Publikációk

 

Gyorslinkek

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00