Kutatási témák, bővebb

Kutatási témák

 

 

 

Építőmérnöki szakirány

 

 

 

 

 

 

Informatikai szakirány

 

 

Heckenast Tamás

Témavezető: Dr. Gáspár Csaba (Síkné dr. Lányi Cecília VE)

Cím: Tér-időbeli dinamikus rendszerek tulajdonságainak grafikus megjelenítése döntéstámogatási céllal

Összefoglaló:

Nagy méretű, komplex, térben elosztott, több konkurrens működésű komponensböl álló rendszerek esetén is előfordul, hogy a rendszer felügyeletét, vezérlését még mindig humán döntéshozók végzik. A kutatás célja valamilyen speciális folyamatközeli döntéstámogatásra használható információ-vizualizálási megoldás kidolgozása, valamint az alkalmazott vizualizálási transzformáció elméleti hátterének (folyamat és esemény modell illetve a vizuális objektumok összefüggéseinek) vizsgálata.

Publikációk

 

 

 

Kovács Katalin

Témavezető: Dr. Jávor András

Cím: Esemény-felismerés és hibadiagnosztika transzport folyamatok leírására

Összefoglaló:

A doktori program olyan mesterséges intelligenciát alkalmazó diszkrét szimulációs metodikákra terjed ki, melyeknél a problémák modell rekonstrukcióval történő identifikáció segítségével kerülnek megoldásra. A lehetséges alkalmazási területek ún. „soft” rendszerek vizsgálata, így pl. a közlekedés, gazdaság, régiófejlesztés.

Publikációk

 

Közlekedési szakirány

 

Bátori Zoltán

Témavezető: Dr. Hartványi Tamás

Cím: Az ellátási láncok elemzésének és optimalizálásának módszerei

Összefoglaló:

Minden ellátási lánc számos érintett aktivitását és interakcióját foglalja magában. Általában ezen érintettek mindegyike képes zavartalan szituációban a helyi szinten optimális döntések meghozatalára. Sajnos azonban e döntések többsége általában számos bizonytalansági tényezőt hordoz magában. A kutatás célja azon módszerek és eszközök bemutatása – úgy mint például a fuzzy logika vagy a szimulációs eljárások –, amelyek alkalmasak az ellátási láncokkal kapcsolatos bizonytalan döntési problémák kezelésére.

 

 

Horváth Richárd

Témavezető: Dr. Prileszky István

Cím: Közlekedési hálózatok térbeli időbeli vizsgálata

Összefoglaló:

A téma közforgalmú közlekedési hálózatok összehasonlító vizsgálatával foglalkozik. Összegyűjti azokat a jellemzőket, amelyek segítségével az összehasonlítás, objektív módon lehetséges. A kialakítandó értékelési rendszer algoritmizálható, így informatikai eszközökkel is jól kezelhető.

Publikációk

 

Mocsári Tibor

Témavezető: Dr. Holló Péter

Cím: A járművezetők sebességválasztására ható tényezők vizsgálata adatbázisok (közút paraméterei, időjárási viszonyok, forgalmi-, és sebességadatok, személysérüléses közlekedési balesetek) együttes elemzésével

Összefoglaló:

A közlekedésbiztonságot meghatározó egyik legfontosabb paraméter a járművek sebessége. 2004-ben hazánkban a közutak lakott területen kívüli szakaszain bekövetkezett személysérüléses balesetek 44%-ának (lakott területen belül 19%-ának) volt oka a sebesség nem megfelelő megválasztása. A közlekedési balesetek száma, súlyossága és a járművek sebessége közötti összefüggés régóta ismert. Kevés információ áll azonban rendelkezésre arról, hogy hazánkban a járművezetők sebességválasztására mely tényezők hatnak leginkább, hogyan számszerűsíthető e tényezők hatása. A kutatás célkitűzése egy olyan modell megalkotása, amely alkalmas annak elemzésére, hogy a különböző tényezők (bemeneti paraméterek), hogyan hatnak a járművezetők sebességválasztására.

Publikációk

 

Gyorslinkek

Események

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.